top of page
Polityka Prywatności
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny umieszczonych pod adresem humanproject.com.pl jest:

Human Project Sp. z o.o.

ul. Prosta 3

05-254 Kuligów

Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych danych osobowych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników są zbierane i przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia działalności marketingowej za pośrednictwem strony humanproject.com.pl
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do wystąpienia o usunięcie konta. Administrator zobowiązuje się do usunięcia danych na każde zgłoszenie Użytkownika.
Zgłoszenie takie powinno odbyć się drogą mailową na adres Administratora: justyna@humanproject.com.pl
Dane podawane przez Użytkownika wykorzystywane są do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu.
Jeśli klient wyrazi na to dodatkowa zgodę (formularz SUBSKRYPCJI), w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez Human Project Sp z o.o.
Zebrane dane nie będą w żaden sposób udostępnianie innym podmiotom do celów marketingowych, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości czy administracji państwowej. Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 
Polityka cookies
Niektóre obszary strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki zwykle o charakterze tekstowym wysyłane do urządzenia końcowego (komputer, tablet, smartphon), identyfikujące go, co przynosi rezultat w postaci uproszczenia lub umorzenia operacji dokonanej na stronie humanproject.com.pl 
Pliki te są zupełnie bezpieczne dla urządzenia końcowego, jak i dla Użytkownika. Strona nie wejdzie w posiadanie żadnych danych osobowych, bez wyraźnej zgody Użytkownika. Każdy może przeczytać cookies oraz sprawdzać ich zawartość. Można je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Zwykle przeglądarki akceptują cookies automatycznie, jednakże może ona zostać skonfigurowana w ten sposób, że będzie pytać Użytkownika o akceptację lub odrzucenie cookies.
Jeśli nie zgadzasz się na używanie cookies, wyłącznie ich obsługę w opcjach przeglądarki internetowej. Uwzględnij, że prawidłowe działanie strony, jak również wygoda korzystania ze strony humanproject.com.pl  uzależnione są od włączonych cookies.
---------------------------------------------------------
W razie pytań pisz: justyna@humanproject.com.pl
bottom of page